Du er her: Bedrift » Fibernett

Fibernett

Hva er fibernett og hvorfor velge dette?

Fordi signalet som sendes gjennom kabelen består av lys, vil ikke signalet gjennom fiberkabelen bli forstyrret av nærtliggende kabler eller miljøet rundt slik som ordinære elektriske signalkabler. Man kan derfor oppnå vesentlig høyere hastigheter og bedre stabilitet over vesentlig lengre distanser enn ved bruk av kabler med metallkjerne. Av disse grunner er fiberoptiske kabler nær enerådende når det bygges nye nett i dag.

Norsk Antenneservice AS tilbyr komplette løsninger for deg som kunde. Dette innebærer at du som kunde kan bruke ditt fibernett til data, TV, telefon og lignende. Fiber har nesten ingen begrensinger og gir deg som kunde en meget stor kapasitet klargjort for fremtiden. Man ser veldig godt at dette gjenspeiles i dagens nybygging og prosjektering hvor man ser en mye hyppigere bruk av fiber, enten om dette er hos en bedrift, borettslag eller hjemme hos deg privat.

Vi utfører idag:

  • Prosjektering
  • Dokumentasjon
  • Skjøting
  • Termingering
  • Blåsing av fiber
  • Installasjon sluttbruker
  • Måling

Ta kontakt med oss for mer informasjon

  • Oslo: 23 89 75 95
  • Trondheim: 73 60 50 60

Norsk Antenneservice AS © 2011-21 - Innholdsoversikt