Du er her: Bedrift » Infosystemer

Infosystemer

QuickInfo PortalX

Systemet kan vedlikeholdes ved hjelp av Microsoft PowerPoint (versjon 2000, 2003, 2007 og 2010) for de som ønsker en enkel måte å oppdatere visning på skjermer. Det er også mulig å benytte en rekke forskjellige filformater i spillelistene. Disse lastes opp via nettleser og publiseres til skjermene ved hjelp av "Drag & Drop".

  

Brukergrensesnittet er veldig enkelt, noe som gjør terskelen for å begynne å bruke systemet veldig lav. Til tross for en lav brukerterskel har systemet mulighet for å benytte avanserte funksjoner som dynamiske oppdatering av innhold, integrasjon mot andre systemer etc.

Publiser ved "Dra og Slipp"
Innhold fra portalen kan publiseres til enkeltskjermer eller
regioner og steder ved å dra filer fra mediearkivet og slippe
dem der de skal vises

Støtte for en rekke filformater
De aller fleste kjente filformater kan benyttes i systemet
- Bilder (jpg, gif, png)
- Filmer (mov, mp4, mpg, avi, wmv)
- PDF
- Flash  - TV streaming fra nett
- MS PowerPoint
- Websider
- RSS

Opprett egne brukere
Fra portalen kan man enkelt legge til nye brukere og definere tilgangsnivå samt hvilke steder og skjermer vedkommende skal ha mulighet til å publisere til.

Organiser innhold i mapper
Opprett mapper du kan dra innhold til, slik at det er lettere å ha oversikt over filene som er lastet opp.

Tidsstyr innhold
Tidsstyr deler av, eller hele spillelister. Enkel og grei måte å planlegge hva som skal vises i forveien.

Rulletekst
Rulletekst er enkelt å vise sammen spillelisten. Velg selv om innhold skal hentes fra internett eller om man ønsker å skrive egen tekst, med eller uten logo, i rulletekstfeltet.

Del opp skjerm i flere soner
Det er mulighet til å dele opp innhold i flere "soner". Dette kan gjøres på enkeltskjermer eller ved at man henger flere skjermer sammen. Sammenslåing av skjermer etc. gjøres fra portalen.

Kombiner innhold fra flere brukere
Om flere brukere har tilgang til å publisere til en skjerm, kan innhold publisert av flere brukere vises in loop-en. Spillelisten til en skjerm vises enkelt og greit ved at man klikker på skjermen i portalen.

Integrasjon med brannalarm
Systemet kan integreres med brannvarslingssystem. Om brannalarm utløses vil spillelisten erstattes av en forhåndsdefinert brannnmelding. Denne vil vises på skjermen inntil brannalarmen deaktiveres.

Enkel konfigurasjon
Hver enkelt player kan konfigureres individuelt. Man definerer eksemeplvis selv hvor ofte den skal oppdatere innhold. Dette kan være regelmessig til angitte tidsintervall eller en bestemt gang i døgnet (greit for bedrifter med dårlig nettlinje, eksempelvis på plattformer, skip o.l.)

  • Oslo: 23 89 75 95
  • Trondheim: 73 60 50 60

Norsk Antenneservice AS © 2011-21 - Innholdsoversikt