Du er her: Bedrift » Kabel-TV

Kabel-TV

Hva er kabel-TV?

Kabel-TV er en betegnelse på TV-signaler som overføres i en koaksialkabel enten i bakken eller i luftspenn mellom stolper. Kabel-tv er et teknisk nettverk for leveranse av tv-signaler via radiofrekvenser på optiske fiberkabler og koaksialkabler, til fjernsynsapparater hos abonnentene. I tradisjonell kringkasting benyttes trådløs overføring av tv-signaler, fra en senderantenne til en mottakerantenne hos seeren, mens kabel-tv benytter kabel infrastruktur for denne overføringen.Bredbånd over kabel-tv oppnås ved å bruke modemer som omdanner datastrømmer fra Internett til et digitalt signal som kan overføres på kabelnettet.

Norsk Antenneservice AS jobber idag for de største kabel-tv leverandørene Get og Canal Digital. For å jobbe med, bygge og prosjektere kabel-tv i Norge, kreves det godkjenning av Post- og Teletilsynet. Norsk Antenneservice AS har denne godkjenningen. Vårt godkjenningsnummer er 4849.  

Vi kan også bygge egne kabel-tv nett som leverer de kanalene du ønsker å sende ut i ditt nett. Denne løsningen benyttes ofte for bedrifter, borettslag og hotell.  

Her er noen utvalgte stikkord på tjenester vi utfører:

  • Oppgradering
  • Prosjektering
  • Dokumentasjon
  • Måling
  • Feilsøking og ferilretting
  • Kabel-TV over fiber
  • Hybridfiber
  • IPTV

Ta kontakt for mer informasjon.

 

 

  • Oslo: 23 89 75 95
  • Trondheim: 73 60 50 60

Norsk Antenneservice AS © 2011-21 - Innholdsoversikt